Zľavnená poukážka - Voucher pre jednotlivca na hru: 10x 18 jamiek za 250€


Celoročná karta pre nečlena klubu na hru v roku 2017

Dospelý

390,00€

Junior do 18 rokov

190,00€


Členský príspevok pre člena klubu v roku 2017

Dospelý

350,00€

Junior do 18 rokov

100,00€


Jednorázový poplatok pri vstupe do klubu

Dospelý

500,00€

Junior do 18 rokov

100,00€


Rodinné členstvo

Každý ďalší člen rodiny má zľavu 50% zo vstupného aj ročného poplatku vo svojej kategórii.

Juniori

Po dosiahnutí 18 rokov pokračujú v platení ročných členských príspevkov a nemusia vyrovnať rozdiel medzi juniorským vstupným príspevkom a vstupným príspevkom pre dospelých.